Rezultati raziskave »Izboljšana biorazpoložljivost v Sloveniji razvite vodotopne oblike koencima Q10«

Rezultati raziskave »Izboljšana biorazpoložljivost v Sloveniji razvite vodotopne oblike koencima Q10«

Koencim Q10 ima v telesu pomembno vlogo pri tvorbi celične energije, saj je vključen v delovanje dihalne verige v mitohondrijih. Hkrati je tudi edini endogeni maščobotopni antioksidant v telesu. Biološka vloga Q10 je sicer povezana z njegovo lastnostjo, da v telesu neprestano prehaja med ubikinonsko (oksidirano) in ubikinolno (reducirano) obliko. Človeško telo Q10 večinoma biosintetizira, deloma pa ga zaužijemo tudi s hrano. Študije kažejo, da se koncentracije celokupnega Q10 v srčni mišici in nekaterih drugih najaktivnejših telesnih organih s staranjem zmanjšujejo. Q10 je zato predmet številnih znanstvenih raziskav, mnoge pa nakazujejo na njegove ugodne vplive na zdravje. Največ dokazov je sicer zbranih na področju zdravja srca in ožilja. 

Ključni problem dodajanja koencima Q10 predstavlja njegova nizka biorazpoložljivost, do katere pride zaradi posebnih fizikalno-kemijskih lastnosti molekule. Da bi rešili ta problem, so že pred več kot desetletjem raziskovalci na Kemijskem inštitutu v Ljubljani razvili posebno vodotopno obliko koencima Q10 (kasneje poimenovano Q10Vital), za kar je raziskovalna skupina prejela več nagrad. S kliničnimi raziskavami je bilo ugotovljeno, da je biološka razpoložljivost te vodotopne oblike Q10 bistveno izboljšana, trženje izuma pa je prevzelo slovensko podjetje Valens

IZZIV

Dodajanje Q10 se v praksi pogosto priporoča tudi starejšim odraslim, a doslej na tej populaciji ni bilo narejenih dosti raziskav. Tudi na splošno je podatkov o biorazpoložljivosti Q10 pri starejših odraslih zelo malo – pri raziskovanju tega področja pa nismo našli podatka o nobeni raziskavi, v katero bi vključevali le starejše odrasle, od 65-leta naprej. Prav glede učinkovitosti dodajanja koencima Q10 pri starejših odraslih je razširjenih tudi več mitov, ki še nikoli niso bili klinično preverjeni. Eden od takšnih mitov je, da naj bi se s starostjo zmanjševala učinkovitost pretvorbe iz ubikinona v ubikinol v krvi. Ta vprašanja so bila tudi predmet raziskave na Inštitutu za nutricionistiko, ki jo je omogočilo podjetje Valens. Projekt je bil podprt tudi s strani raziskovalnega programa Prehrana in javno zdravje, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

CILJ RAZISKAVE

Ugotoviti primerjalno biorazpoložljivost različnih oblik koencima Q10 pri zdravih starejših odraslih. 

IZVEDBA RAZISKAVE

Inštitut za Nutricionistiko, v sodelovanju z Univerzo Pablo de Olavide (Španija) in Fakulteto za farmacijo; 2017-2019

METODA RAZISKAVE 

Kontrolirana randomizirana raziskava je bila izvedena na 21 starejših odraslih, starih med 65 in 74 let. Izvedla se je v treh periodah, v katerih smo testirali tri različna prehranska dopolnila:

  • standardno formulacijo : običajni koencim Q10 – ubikinon v kapsulah,
  • primerjalno formulacijo: ubikinol v kapsulah in
  • preiskovalno formulacijo: vodotopni koencim Q10 - sirup Quvital.

Pri vsakem udeležencu smo raziskovali vpliv vseh treh preparatov, med testiranji pa so bili enotedenski premori. Raziskava je bila izvedena z enkratnimi odmerki po 100 mg koencima Q10. Po zaužitju preparata smo v krvi udeležencev 48 ur spremljali količino ubikinona in ubikinola v plazmi. Po zaužitju vsakega odmerka Q10 smo udeležencu ob vnaprej določenih terminih odvzeli 11 vzorcev krvi, tako da je bilo v okviru raziskave analiziranih približno 700 vzorcev plazme. Na osnovi rezultatov laboratorijskih analiz smo izračunani farmakokinetične parametre za vse tri preparate.
IZDALKI VALENS, VKLJUČENI V RAZISKAVO

•    Quvital Q10 sirup (100 mg)

REZULTATI RAZISKAVE

GRAF: Biološka razpoložljivost različnih formulacij koencima Q10 pri starejših odraslih (N=21)

1.    Raziskava je pokazala, da je biološka razpoložljivost testirane vodotopne oblike Q10Vital 2,4-krat višja, kot pri  standardnih kapsulah. Razlika je bila statistično značilna (p = 0.002). 

2.    Tudi v primerjavi z ubikinolnimi kapsulami je bila biološka razpoložljivost 1,5-krat boljša, vendar razlika ni dosegla statistične značilnosti (p=0.11). 

3.    Po zaužitju vseh testiranih formulacij, tako z ubikinonom kot z ubikinolom, se je koencim Q10 v krvi pojavil pretežno v reducirani obliki. Med tremi testiranimi oblikami tudi ni bilo pomembnih razlik glede deleža reducirane oblike (ubikinola) v plazmi. Povprečni delež ubikinola v plazmi po zaužitju vodotopne oblike ubikinona je bil 90%, po zaužitju kapsul z ubikinolom pa 89%.

POVZETEK – TUDI PRI STAREJŠIH ODRASLIH Q10 NEMOTENO PREHAJA MED OBEMA OBLIKAMA

Ugotovili smo, da je biološka dostopnost vodotopne oblike Q10Vital® pri starejših odraslih bistveno izboljšana. Hkrati smo ugotovili, da se je po zaužitju koencima Q10 le-ta v plazmi pojavil pretežno v ubikinolni obliki, ne glede na obliko zaužitega koencima Q10. To pomeni, da tudi pri starejših odraslih koencim Q10 nemoteno prehaja med obema oblikama. Presenetljivo je bil povprečni delež ubikinolne oblike v plazmi celo nekoliko višji po zaužitju sirupa Quvital® z vodotopno ubikinonsko obliko, kot po zaužitju kapsul z ubikinolom. Razlika sicer ni bila statistično značilna.

Objava rezultatov:

Preliminarni rezultati raziskave so bili pod naslovom »Single-dose comparative bioavailability study of three Coenzyme Q10 formulations in healthy older adults« prvič javno predstavljeni na mednarodni konferenci Nutrients 2019 – Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease (september 2019), v pripravi za objavo pa je tudi znanstveni članek.

Izsledek raziskave je objavljen tudi na spletni strani Inštituta za nutricionistiko.  

Priporočeni izdelki:
Quvital Q10 100 mg, 30 kapsul
Quvital Q10 kapsule so sedaj na voljo v svoji najvišji vsebnosti in sicer 100 mg na kapsulo.
Valens Quvital 50 mg forte kapsule, 30 kapsul
Koencim Q10 s povečano vodotopnostjo in biorazpoložljivostjo.
Valens Quvital Q10 pršilo z vitaminom B1, 27 mL
Prehransko dopolnilo Valens Quvital Q10 pršilo z vitaminom B1 ter s sladilom.

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o novostih in prejemajte obvestila...
Seznanjen sem z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Napovedujemo