Probiotiki - vir vsega dobrega!

Probiotiki - vir vsega dobrega!

Osnovne vrste probiotikov so jogurt, kislo mleko, kefir, (surovo) kislo zelje in repa, druga fermentirana hrana (miso, tempeh ... ) ter koncentrirani probiotiki (dehidrirani probiotiki v prahu ali kapsulah, napitki z visoko vsebnostjo dobrih mikrobov ... ).

Ker probiotična živila vsebujejo dobre bakterije, ki proizvajajo antioksidante, smo izmerili njihovo antioksidantskost, in sicer doma izdelanega kefirja na vodi, zelnice, močno reklamiranega probiotičnega jogurta in dveh koncentriranih probiotičnih napitkov. Njihov rH se je gibal med 17,0 in 19,5, kar potrjuje, da so to dejansko antioksidantska živila (rH nižji od 28 pomeni antioksidantskost). Torej so bolj antioksidantski od krvi zdravih mladih (22,5) in še bolj od krvi zdravih 40 do 50 let starih ljudi (25). Že zato njihovo uživanje učinkuje "pomladitveno". So pa manj antioksidantski od svežih sokov iz biološko pridelanega sadja in zelenjave (rH 13-15) in zlasti od vode, oživljene s FHES (rH 1-6). Ali je potemtakem potrebno uživati probiotična živila, če že uživamo antioksidantsko močnejše žive sokove in žive vode?

Naj to pojasnimo kar na primeru gospe A., ki je uživala in še uživa s FHES oživljeno vodo pa tudi sveže sokove. Taka živila so res močno antioksidantska, vendar preidejo v kri skozi stene tankega črevesa že v njegovem zgornjem delu. V debelo črevo praktično sploh ne prodrejo. Tako se lahko zgodi, kot se je gospe A., da z živimi vodami sicer antioksidantsko zelo okrepimo organizem, medtem ko v debelem črevesu še vedno prevladuje slaba črevesna biota in blato smrdi. Namen uživanja probiotikov je, da uredi tudi ta del našega telesa.

Antioksidantskost nekega probiotičnega napitka zato ni glavno merilo njegove izbire.

Probiotična živila vsebujejo žive organizme, ki se v črevesju razmnožujejo in opravljajo mnoga koristna opravila. Izbira probiotičnih živil bi morala biti odvisna predvsem od kakovosti njihovih fizioloških učinkov.

Kriteriji izbire probiotikov

Dandanes je ponudba probiotikov zelo pestra, pa tudi sami si jih lahko pripravimo. Na svetovnem spletu je na desettisoče naslovov ponudnikov najrazličnejših tipov probiotičnih živil in probiotičnih prehranskih dodatkov. Kako izbrati dovolj varne in učinkovite? V tem tekstu se bomo omejili le na tiste probiotike, za katere je dopustno (po priporočilih proizvajalcev ali po tradiciji), da jih uživamo trajno kot vsakodnevno hrano. Takih je več vrst. Pri njihovi izbiri se opiramo na naslednja merila:

a) Rezultati kliničnih študij o fizioloških učinkih

Organi Združenih narodov, pristojni za zdravje in prehrano, so leta 2002 pripravili smernice za vrednotenje probiotikov v hrani (FAO/WHO 2002). Ti kriteriji se v praksi še niso široko uveljavili; kontrolirane klinične študije učinkovitosti posameznih vrst probiotikov pa so drage in redke. Sami se pri izbiri najraje opiramo prav nanje, a v pomanjkanju takih kliničnih raziskav za večino probiotikov, uporabljamo še dva druga kazalca kakovosti.

b) število živih mikroorganizmov v mililitru ali gramu probiotika

Število živih mikroorganizmov CFU (Colony Forming Units) v mililitru ali gramu probiotika je splošno razširjen kazalec njegove kakovosti. Žal je ta kazalec uporaben le za industrijske probiotike, pri doma pripravljenih fermentiranih živilih pa te možnosti praviloma nimamo. Pa tudi pri industrijskih probiotikih proizvajalci ne označujejo vedno, koliko mikroorganizmov vsebujejo. V splošnem velja, da bi moralo živilo vsebovati vsaj milijon CFU/ml oz. gram, da bi ga lahko imenovali probiotično. Resnici na ljubo pa tudi nekateri močno oglaševani probiotični jogurti ne vsebujejo niti toliko mikroorganizmov. Probiotike, ki vsebujejo vsaj 100 milijonov CFU na mililiter oz. gram imenujem koncentrirani probiotiki.

Za terapevtske namene (npr. proti zaprtju) velja, da bi morali užiti vsaj 100 milijonov CFU dnevno, za trdovratnejše zdravstvene težave, povezane z neuravnoteženo črevesno biotopa tudi 10 milijard CFU dnevno (Mullan 2002). A tudi za ta merila v znanosti ni trdnih dokazov, pač pa obstaja le bolj ali manj prevladujoče mnenje strokovnjakov. Kakovosti probiotika pa ne moremo ocenjevati le po številu vsebovanih koristnih mikroorganizmov, saj so fiziološki učinki odvisni tudi od njihove vrste In sestave.

c) Učinkovitost pri odpravljanju smrdenja blata

Pomemben, čeprav neznanstven, kazalec kakovosti posameznega probiotika je njegova sposobnost odpravljanja slabega vonja blata. Žal večina običajnih probioačnih živil, ki jih pripravimo sami ali pa jih kupimo v trgovinah (jogurti, kislo mleko, kefir ipd) ne uspevajo bistveno izboljšati vonja blata. Zdi se, da je za doseganje tega učinka dandanes potrebno poseči po koncentriranih probiotikih. Učinkovit koncentriran probiotik uspe odpraviti neprijeten vonj blata že v nekaj dneh, četudi uživamo mešano hrano.

V pomanjkanju objektivnejših kazalcev kakovosti probiotikov je prav sposobnost izboljšanja vonja blata zame ključen kazalec učinkovitosti nekega probiotičnega živila.

Ne samo probiotiki

Gospa A. se je ob pojavu glivičnega obolenja zatekla k izkušenemu zdravniku. Z bioresonančno terapijo in ustrezno dieto je že v treh tednih ozdravela in ponovno je lahko uživala hrano, na katero je bila pred tem netolerantna. Po tej izkušnji pa je v svoj jedilnik vključila tudi redno uživanje probiotikov.

Toda katerega izbrati, da bo zaščita pred glivicami In drugimi patogenimi organizmi dovolj učinkovita? Leta 2003 sem začel slediti objavam presenetljivih pričevanj uporabnikov probiotikov EM (Effective Microorganisms), posebni kombinaciji mlečnokislinskih bakterij. Med drugimi je bilo objavljeno tudi naslednje, ki se nanaša na glivično infekcijo:

Na institutu HISA so leta 2004 evidentirali primer gospe N.R., ki jo je mučilo vaginalno glivično vnetje; zaradi glivic pa je imela vneto kožo po rokah in nogah . .2e po treh dneh uporabe probiotika EM je občutila bistveno Izboljšanje stanja. Kmalu ni bilo več niti izcedka niti srbenja kože ali drugih znakov vnetja.

Pričevanja niso znanstveni dokaz o učinkovitosti nekega krepilnega sredstva, so pa lahko povod, da se z njim poskusimo bolje seznaniti. To sem tudi storil.

V nadaljevanju predstavljamo razvoj tehnologije EM, ki je privedla do probiotikov tega tipa. Predstavili bomo pričevanja uporabnikov teh probiotikov ter rezultate znanstvenih študij o zdravilnih učinkih uživanja mlečnokislinskih bakterij. Te so v probiotikih EM in drugih probiotikih. Glavni namen je podati dokaze o pomenu vsakodnevnega uživanja probiotikov, ki vsebujejo veliko število mlečnokislinskih bakterij.

Učinkoviti mikroorganizmi EM in probiotiki EM  

Dr. Teruo Higa (1941-), japonski strokovnjak za hortikulturo, je leta 1982 odkril posebno,zelo učinkovito kombinacijo dobrih mikrobov. Imenoval jo je EM (Effective Microorganisms) - »Učinkoviti mikroorganizmi". Gre za kombinacijo močnih anaerobnih in aerobnih mlečnokislinskih bakterij, kvasovk in fotosinteznih bakterij, ki v svojem delovanju podpirajo druga drugo ter spodbujajo razmnoževanje in antioksidantsko delovanje tudi drugih bakterij. Z njimi izboljšajo zlasti kakovost prsti, povečajo pridelek poljščin, zagotavljajo zdravje živine in poljščin ter čistost okolja (Higa 1996:31,32). Svetovno znan je primer japonskega notranjega morja Seto (Seto lnland Sea), Dr. Teruo Higa (1941-), ki je bilo zaradi industrializacije mrtvo. Po tretiranju z EM, kot osnovo tehnologije EM, ki se je začelo leta 1997, pa v njem že več kot desetletje gojijo prehransko povsem neoporečne školjke (Reviving 2003). Na 3. svetovnem forumu o vodi, marca 2003, ki so se ga udeležili predstavniki 160 dežel, je bila posebna sekcija posvečena izključno teoriji in praktični aplikaciji EM (EcoPure 2003).   Japonci so s pomočjo fermentacijskih procesov mikroorganizmov EM razvili tudi živilo za človeško prehrano. Znanstveni preizkusi so dokazali, da njegovo uživanje ščiti nevrone pri Parkinsonovi bolezni (Datla et al. 2004), izboljšuje absorpcijo kalcija pri osteoporozi (Ke et al. 2009) in uničuje rakave celice (Chui e tal. 2006). Toda to je bilo le izhodišče za razvoj probiotikov EM, ki so jih pozneje v polnosti razvili v Evropi.

Leta 1994 je Erik Nielsen, svetovalec danskega ministrstva za okolje, na strokovnem srečanju na Tajskem spoznal dr. Terua Higo. Ta ga je povabil na daljši obisk na Japonsko, da bi bolje spoznal tehnologijo EM. To je Nielsen storil naslednje leto in dobil od dr. Hige dovoljenje za nadaljnji razvoj EM. Dr. Higa mu je celo zagotovil enoletno sodelovanje svojega sodelavca v tem projektu (Rosenthal 2005).

Na Danskem so poskušali odpraviti eno od šibkih točk japonske tehnologije EM, to je nestanovitnost kakovosti produktov. Uporabniki so namreč imeli s produkti EM večinoma zelo dobre rezultate, včasih pa jih ni bilo. Po večletnem preučevanju je Erik Nielsen odkril postopek fermentacije (z drugačnim sladkorjem - melaso), ki omogoča večjo stopnjo kislosti (pH cca 3,5) kot jo ima običajni EM (pH višji od 4,0). To je omogočilo stabilnejše in varnejše konzerviranje dobrih mikroorganizmov EM. ...

Sprva so razvili produkte, namenjene poljedelstvu in živinoreji, leta 2000 pa tudi probiotični napitek EM za ljudi. Dansko ministrstvo za hrano, kmetijstvo in ribištvo ga je leta 2001 odobrilo kot živilo. Vsebuje predvsem mlečnokislinske bakterije. Probiotik so kasneje še razvijali. Probiotikov EM Erika Nielsena je danes več vrst. Postali so prava svetovna uspešnica. Do danes (2015) se je njihova distribucija razširila na 37 držav v Evropi, Ameriki, Aziji, Afriki in Oceaniji. Glavni proizvodni center je na Danskem, proizvodne enote pa imajo tudi na Poljskem, v Nepalu, Kostariki, Kolumbiji, Boliviji in Argentini. Kasneje so se v svetu pojavili tudi drugi probiotikl, ki prav tako izhajajo iz tehnologije EM.

Da bi se izognil komercialnim imenom, bomo vse probiotike tega tipa imenoval probiotiki EM. V to skupino uvrščamo tudi probiotike Erika Nielsena. Od drugih probiotikov EM se probiotiki Erika Nielsena razlikujejo po več značilnostih, zlasti pa po tem, da so biološko pridelani. Zato jih bom imenoval »bio probiotiki EM Erika Nielsena« (ali na kratko: »bio probiotiki EM«), njihovih komercialnih imen pa tudi ne omenjam. V nadaljevanju tega teksta bom obravnaval le to vrsto probiotikov EM.

Začetne izkušnje z bio probiotiki EM Erika Nielsena so povzročile zlasti v Severni Evropi pravo medijsko senzacijo. V tej članku opisani primeri so bili objavljeni na Danskem v časopisu Aarhus Stiftstidende in reviji Hendes Verden, v norveški reviji Hjemmet in v nemški reviji Bioline.

Vsi primeri izboljšanja zdravja ob uporabi bio probiotikov EM Erika Nielsena se nanašajo na obdobje do leta 2005. Sodobni Nielsenovi bio probiotiki EM se nekoliko razlikujejo od probiotikov tega tipa, ki so bili na voljo v prvi polovici preteklega desetletja. Sčasoma so se namreč razvijali. Zato tu opisanih izkušenj ni moč neposredno pripisati sodobnim oblikam Nielsenovih bio probiotikov EM.

Zdravilna moč dobrih mikrobov

Stroka je enotna: neuravnotežena črevesna biota je vzrok za nastanek mnogih bolezni. Lahko bi torej sklepali, da uravnoteženje črevesne biote z uživanjem probiotikov prispeva k zdravljenju bolezni. Pa je res tako?

Marsikateri bolnik ali bolnica z osteoporozo, rakom, Parkinsonovo boleznijo in drugimi resnimi obolenji redno uživa probiotične jogurte, a ni nam znano, da bi kdo ozdravel z uživanjem običajnega dnevnega lončka jogurta. Pa vendar znanost dokazuje, da je s pomočjo dobrih bakterij možno bistveno prispevati k zdravljenju marsikatere bolezni. Naj v tem poglavju navedem zlasti rezultate preizkusov na živalih. Žal tovrstnih kliničnih raziskav (na ljudeh) nimamo. Zato so omenjeni opisi le informativnega značaja, prav tako tudi opisane izkušnje z zgodnjo obliko Nielsenovih bio probiotikov EM (komercialnih imen ne omenjam). Z njimi želim opozoriti predvsem na pomen tega področja in na potrebo po kliničnih raziskavah učinka uživanja mlečnokislinskih koncentriranih probiotlkov.

Osteoporoza

Osteoporoza je trdovratna bolezen, pri kateri kosti izgubljajo maso. Japonski strokovnjaki so pod vodstvom dr. Ke opravili na podganah poskus zdravljenja osteoporoze s pomočjo dobrih bakterij. V hrano so jim primešali živilo, pripravljeno s pomočjo tako imenovanih učinkovitih mikroorganizmov EM. S snovmi, ki jih ustvarjajo učinkoviti mikroorganizmi, so v poizkusu dosegli povečanje gostote kosti že po treh mesecih z živilom EM izboljšane prehrane (Ke et al. 2009).

Živilo, ki ga na Japonskem pripravljajo s pomočjo učinkovitih mikroorganizmov EM, je, kot rečeno, pripravljeno s pomočjo mlečnokislinskih bakterij, kvasovk in fotosinteznih bakterij. Ne vsebuje živih mikroorganizmov, pač pa le produkte njihove presnove. Preizkus torej dokazuje, da za zdravljenje osteoporoze zadostuje uživanje metabolitov dobrih mikroorganizmov.

Na ljudeh, žal, še ni bilo podobnih kliničnih poskusov. Obstajajo pa pozitivne izkušnje uživalcev bio probiotikov EM Erika Nielsena, ki predstavljajo nadaljevanje razvoja japonskih EM živil. Kot rečeno, so te probiotike razvili na Danskem. Naj navedem pozitivno izkušnjo izraelske mladenke z njim:

Edva C. (Ejlat, Izrael) je imela od rojstva osteoporozo. Telo preprosto ni moglo zadrževati dovolj kalcija, čeprav ga je uživala v raznih oblikah. Pri šestnajstih so bile njene noge povsem ukrivljene. Tvorile so izrazit "O". V bolnišnici Schneider so ji dejali, da operacija nog ni smiselna, saj se kalcij v telesu ne absorbira dovolj. Potem je začela uživati bio probiotik EM in koralni kalcij. Po enem tednu so se bolečine zmanjšale in čutila je več energije. Po enem mesecu so na kliniki presenečeni ugotovili, da se kalcij zadržuje v telesu. Čez tri mesece, ko je bilo nesporno, da je zadrževanje kalcija stabilno, so ji operirali eno nogo, čez osem mesecev pa še drugo. Prej socialno izločeno dekle je končno lahko zaživelo tako kot njeni vrstniki. Zrasla je za 14 cm.

Rak in kemoterapija

Leta 2003 sem v reviji Aura objavil naslednjo izkušnjo gospoda S.P.H. z Danske (Ostan 2003). Novembra 2000 se pri njem odkrili začetek raka na prostati. Vrednost za prostato specifičnega antigena PSA (Prostate Specific Antigen) je bila 4,0; normalne vrednosti so pod 4.0. Kontrole so v naslednjih mesecih pokazale vse višje vrednosti tega kazalca, septembra 2001 celo 182,0. Takrat je začel uživati Nielsenov bio probiotik EM. V naslednjih dveh mesecih je vrednost PSA konstantno upadala. Po dveh mesecih uživanja je bila še vedno patološka, vendar že razmeroma nizka (13,8). Zaradi normalnega uriniranja in splošnega boljšega počutja mu zdravnik ni več predpisal uporabe zdravila Suprefact, pa tudi uživanJe hormonov, po njegovem mnenju, ni bilo potrebno. Gospod H. je še naprej ulival probiotik EM. Vrednosti PSA so tudi poslej padale in so bile marca 2002 (po 6 mesecih uživanja probiotika EM) že povsem normalne.

Pri gospodu W.M. iz Hamburga so avgusta 2000 ugotovili raka na jetrih. Takoj je začel uživati Nielsenov bio probiotik EM. Po dogovoru z zdravnikom ga je užival tudi med kemoterapijo, ki se ji je podvrgel mesec kasneje. Po končani kemoterapiji ni bilo opaziti njenih običajnih negativnih posledic. Krvna slika je bila stabilna, počutje dobro.

Na Japonskem so pod vodstvom dr. Chui opravili preizkus učinkovitosti japonskega živila EM pri zdravljenju raka. V laboratorijskem preizkusu so ugotovili, da spodbuja odmiranje rakavih celic (Chui et al. 2006).

Vse bakterije, ki so v Nielsenovem bio probiotiku EM, uvrščamo med mlečnokislinske bakterije v širšem smislu (od leta 1974 strokovnjaki uvrščajo Bifido bakterije v svoj rod in so, če smo natančni, le bližnje sorodnice mlečnokislinskih bakterij; Biavati et al. 2000). Kakšen je torej vpliv mlečnokislinskih bakterij na razvoj raka? Prepotrebnih kliničnih študij o antikarcinogenem delovanju mlečnokislinskih bakterij sicer ni, obstajajo pa rezultati laboratorijskih preizkusov na živalih in celicah, ki tak učinek potrjujejo. študije dokazujejo, da mlečnokislinske bakterije razgrajujejo snovi, ki so potencialno karcinogene, obenem pa močno zavirajo rast tumorjev in metastaz (Hirayama, Rafter 1999; Rafter 2002).

Mlečnokislinske bakterije so koristne tudi v času kemoterapije. Za obrambo pred negativnimi stranskimi učinki kemoterapije so namreč potrebni antioksidanti, ker kemoterapija močno oksidira organizem. Po meritvah, ki smo jih opravili na Univerzi v Ljubljani, je rH probiotičnih EM med 17 in 19, kar pomeni, da je napitek zelo antioksidantski (vrednosti rH, ki so nižje od 28, pomenijo antioksidantskost). Dokazano je, da imajo mlečnokislinske bakterije močan antioksidantski učinek tudi v fizioloških procesih (Choi et al. 2006).

Parkinsonova bolezen

Dr. Datla je s sodelavci izvedel na podganah preizkus učinkovitosti zdravljenja Parkinsonove bolezni s pomočjo japonskih EM živil. Ugotovil je, da so se pri obolelih živalih, ki so uživale EM, nevroni bolj ohranjali kot pri živalih, ki jih niso uživale (Datla et al. 2004). Žal pa nam niso poznani rezultati uživanja mlečnokislinskih bakterij na potek Parkinsonove bolezni ob uživanju Nielsenovih bio probiotičnih EM.

Bolezni srca in ožilja

En od najpomembnejših kazalcev tveganja bolezni srca in ožilja je visoka raven holesterola, zlasti »slabega« LDL holesterola. V preizkusih na živalih so ugotovili, da mlečnokislinske bakterije bistveno znižajo raven celokupnega in »slabega« LDL holesterola, zvišujejo pa raven »dobrega« HDL holesterola (Lee et al. 2009). Visoke ravni »slabega« holesterola so en od dejavnikov ateroskleroze - zamašenosti žil.

Dr. V. Baastrup je zbral veliko pričevanj o uporabi Nielsenovih bio probiotikov EM. Med drugim poroča o primerih oseb s težavami srca in ožilja, ki so se jim ob uživanju probiotlkov EM zmanjšale bolečine v prsih - angina pektoris. Te nastanejo zaradi slabe prepustnosti žil v prsnem košu.

Sladkorna bolezen

Dr. Honda in sodelavci so v preizkusih na miših ugotovili, da mlečnokislinske bakterije zmanjšujejo raven sladkorja v krvi po obroku. Domnevno se ob učinkovanju teh bakterij zmanjša dotok sladkorjev iz črevesja v kri (Honda et al. 2012).

V skladu s temi izsledki so pozitivne izkušnje nekaterih uporabnikov bio probiotlčnih EM, ki vsebujejo kombinacijo mlečnokislinskih bakterij. Taka je na primer izkufaja sladkornega bolnika H. E. (Ves ter Skerninge, DK). Po dveh mesecih uživanja Nielsenovega bio probiotika EM je lahko za 77% zmanjšala dnevne odmerke zdravil za diabetes.

Gospa G.S. (73 let) iz Nemčije je leta 2003 opisala svojo pozitivno izkušnjo z bio probiotikom EM. Sedem let poprej so pri njej ugotovili sladkorno bolezen (diabetes II). Vsak dan Je dobivala injekcije inzulina. Ker se je zavedala, da je sladkorna bolezen posledica slabega delovanja prebavil, jih je poskusila okrepiti z bio probiotikom EM. Začela je trikrat na dan uživati po 0,2 dl tega napitka. V kratkem je dvakrat doživela slabo počutje in ugotovila, da je prišlo do premočnega znižanja ravni sladkorja v krvi. Po tej izkušnji si je redno merila krvni sladkor. Čez čas je ugotovila, da vsakodnevnih injekcij inzulina ne potrebuje več. Tudi stroga dieta ni bila več tako nujna in lahko je delala izjeme. Dnevni odmerek Nielsenovega bio probiotika EM je zmanjšala na 0,3 dl (s precej vode). Počutila se je zelo dobro. Izginili so vetrovi in driska, ki so bili po njenih opažanjih stranski učinki zdravil.

Revma in artritis

Znanstveniki so s preizkusi na podganah dokazali, da se s pomočjo mlečnokislinsklh bakterij izboljša stanje artritisa (Baharav et al. 2004).

47-letni T. C. (Roskilde, DK) je pri tridesetih zbolel za artritisom. Zdravniki so poskušali z različnimi zdravili, tudi z methotrexatom, a se je z leti stanje le slabšalo. Oboleli so vsi sklepi.

Hodil je lahko le še z berglami, večinoma pa je bil na invalidskem vozičku. Maja 2001 je začel uživati Nielsenov bio probiotik EM. Po osmih mesecih je shodil brez bergel, imel je več energije in je prenehal uživati zdravila proti artritisu. Tudi sredstev proti bolečinam ni več potreboval.

Crohnova bolezen

V preizkusu na miših, pri katerih so umetno povzročili Crohnovo bolezen, so ugotovili, da se z uživanjem mlečnokislinskih bakterij stanje bolezni občutno izboljša. Domnevajo, da je to zaradi vpliva antioksidantov superoksid dismutaze in katalaze, ki jih proizvajajo izbrane vrste teh bakterij (LeBlanc et al. 2011).

Zdravniki so v aprilu 1999 pri gospe E. K. (Glamsbjerg, DKJ) diagnosticirali Crohnovo bolezen. Stanje se je slabšalo, zato so priporočili operacijo črevesa in vstavitev stome (vrečke za izločanje). Tri tedne pred predvideno operacijo je gospa K. začela uživati bio probiotik EM Erika Nielsena. Stanje se je v naslednjih tednih tako izboljšalo, da operacija in vstavitev stome nista bili več potrebni. Nadaljevala je z uživanjem bio probiotika EM in njeno počutje se je še naprej izboljševalo. ..

Alergije in netolerantnost na hrano

Študije so pokazale, da imajo mlečnokislinske bakterije proti-alergijsko delovanje. Učinkovitost delovanja je odvisna od vrste bakterij (Fujiwara et al. 2004). Veliko ljudi je netolerantnih na laktozo, saj nimajo laktaze - ustreznega encima zanjo. Pogosta posledica so driske. S pomočjo mlečnokislinskih bakterij, ki ustvarjajo laktazo, se lahko zmanjša netoleratnost na mlečne izdelke (Salminen et al. 1993).

Okužbe in vnetja

Pri preučevanju učinkov mlečnokislinskih bakterij so ugotovili, da laktobacili v kislem okolju (kakršno je v debelem črevesu pri uravnoteženi črevesni bioti) delujejo protibakterijsko; če pa v okolju naraste pH na 7,0 in več, izgubijo obrambno moč pred patogenimi mikrobi (Olivares et al. 2006).

Pri resnih obolenjih probiotični jogurti ne zaležejo

Ko pobrskamo po znanstvenih bazah podatkov za informacijami o zdravilnih učinkih mlečnokislinskih bakterij, smo res lahko presenečeni: skorajda ni bolezni, pri kateri ne bi imele zdravilnega učinka. Mlečnokislinske bakterije so prisotne tudi v probiotičnih jogurtih. Zakaj pa ob njihovem uživanju praviloma ne doživljamo bistvenega izboljšanja resnih obolenj?

Verjetno je za to več razlogov. V znanstvenih preizkusih uporabljajo bistveno večje količine dobrih bakterij, kot jih dobimo z lončkom običajnega jogurta. V najboljših probiotičnih jogurtih je do 100 milijonov mikroorganizmov na mililiter, v koncentriranih probiotikih, kamor sodijo tudi probiotiki EM, pa je koncentracija nad 100 milijonov mikrobov na mililiter ali gram. Za zdravilni učinek je torej potrebna dovolj velika količina užitih dobrih mikrobov. Dr. Vagn-Hansen (2005) navaja v svoji knjigi, da je z Nielsenovim bio probiotikom EM možno doseči izboljšanje stanja nekaterih bolezni že pri dnevnih odmerkih od 0,2 do 0.4 dl, pri resnih obolenjih, kot je na primer rak, pa priporoča od 0,75 do 1,0 dl tega napitka na dan. S tem odmerkom dnevno užijemo kakih 10 milijard dobrih mikrobov, kolikor je v stroki splošno sprejeto kot odmerek, ki zagotavlja terapevtske učinke.

V kolikšnem času je možno opaziti izboljšanje? Za orientacijo so nam lahko izkušnje z zgodnjimi oblikami probiotikov EM, na katere se nanašajo opisi v tem poglavju: V institutu HISA so po pregledu več kot 1.000 pričevanj uporabnikov Nielsenovih bio probiotikov EM ugotovili, da se je izboljšanje zdravja običajno pokazalo v obdobju od 2 do 15 dni od začetka uživanja tega napitka. Opisani pa so bili tudi primeri, pri katerih je do izboljšanja prišlo šele po treh mesecih.

Pomembna je tudi vrsta užitih mlečnokislinskih bakterij. Pri opisu zdravilnih učinkov uživanja mlečnokislinskih bakterij se poudarja, da niso vse vrste bakterij enako učinkovite pri posameznih boleznih. Če nas muči kaka specifična resna bolezen, je najbolje stopiti k izkušenemu zdravniku, da nam svetuje problotik, ki je primeren prav za to tegobo.

Sam ne iščem takih specializiranih probiotikov. V zadnjem desetletju pač nimam resnih zdravstvenih težav. Želim pa si probiotik, ki je varen, da ga lahko uživam kot vsakodnevno živilo, obenem pa zelo učinkovit. Nielsenovi bio probiotiki EM imajo te lastnosti. Prvič sem jih preizkusil leta 2003. Bil sem zelo zadovoljen z njimi, saj sem z njimi uspel pri nekoliko povečanem dnevnem odmerku (0,5 dl dnevno) odpraviti neprijeten vonj blata že v nekaj dneh kljub mešani prehrani. Negativni stranski učinki niso poznani. Zdi se, da jih lahko varno uživajo tudi otroci in doječe matere.

Avtor: dr. Iztok Ostan

Priporočeni izdelki:
Vita Biosa probiotik (500 ali 3000 mL)
Vita Biosa probiotik je prehransko dopolnilo oziroma biološko proizveden proizvod namenjen regeneraciji črevesne flore. Tekočina tako vsebuje 7 različnih vrst bakterijskih kultur.
BactoFlor 10/20 probiotiki, 100 kapsul
Bactoflor velja za inovativno probiotično prehransko dopolnilo z 10 različnimi bakterijskimi kulturami - le-teh pa je kar 20 milijard.
Multi EM Ferment napitek, 500 ali 1500 mL
EM Multi ferment vsebuje fermentiran koncentrat zelišč in rastlin ter 31 različnih bakterijskih sevov (probiotiki).
Povezani članki:

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Prijava na e-novice

Bodite obveščeni o novostih in prejemajte obvestila...
Seznanjen sem z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Napovedujemo

  • Kineziološki trakovi so postali vse bolj priljubljeni in skoraj ne vidimo športnega dogodka brez njih. Vse bolj pogosto pa najdejo mesto v domači lekarni. Zato smo jih vzeli pod drobnogledom: ali gre za koristen protibolečinski pripomoček, ali le še enega v vrsti modnih trendov. 

  • Zadovoljni uporabniki blagovni znamki PHARMAhealth zaupajo ker združuje naravne sestavine z namenom doseganja vsakokratnega maksimalnega učinka.

  • O vsestranski vlogi in številnih koristih koencima Q10 se v zadnjih desetletjih veliko govori. Kljub temu na dan prihajajo nova dognanja, ki ta telesu lasten
    antioksidant povezujejo z ugodnim vplivom na zdravje.

  • Naši organi tiho skrbijo za tisoče dejavnosti in opravil, ki nas ohranjajo pri življenju in dobrem počutju. Seveda si želimo, da bi nam še dolgo služili a za to jim je potrebno znati tudi prisluhniti.